Aktuálne

aug
31

Opatrenia COVID-19

Milí klienti, v súvislosti s opatreniami, ktoré SR prijíma pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na aktuálnu situáciu. Od 01.09.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) aktualizoval zoznam nerizikových krajín, z ktorých je možné cestovať na územie SR bez povinnosti absolvovať povinnú domácu izoláciu a následné preukázanie sa negatívnym výsledkom na RT-PCR testu na ochorenie […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
máj
05

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020 v znení jeho aktualizácii sa s účinnosťou od 1.5.2020 rozšíril okruh osôb, ktoré nepodliehajú povinnosti podrobiť sa štátnej karanténe.

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
máj
05

Zmena úradných hodín

Od 1.5.2020 funguje Centrum v riadnom režime v normálnych úradných hodinách, žiadame klientov aby pri návštevách mali rúško a rukavice.

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
apr
30

Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpi do platnosti 1.5.2020

Milí klienti, V súvislosti s karanténnymi opatreniami SR, Centrum zaznamenalo prekážky a obmedzenia, ktoré Vám vznikli pri realizácii cezhraničného práva styku s maloletými deťmi.

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
mar
10

Opatrenie pred šírením COVID-19

Od dnešného dňa bol vyhlásený zákaz návštev v budovách MPSVaR SR, v ktorých sa Centrum nachádza. Z toho dôvodu prosíme všetkých klientov aby svoje podania riešili telefonicky, alebo písomne a neprichádzali osobne.  

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
feb
05

Právne vzťahy v zmysle Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

– Čl. 126 – Prechodné obdobie – uplatňuje sa prechodné alebo implementačné obdobie, ktoré sa začne dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, t.j. 1. februára 2020 a skončí sa 31. decembra 2020, pokiaľ nedôjde k jeho predĺženiu. – Čl. 127 – Rozsah pôsobnosti práva Únie uplatňovaného počas prechodného obdobia – pokiaľ sa v dohode o vystúpení […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
nov
20

OZNAM

Milí klienti, naši právnici sa zajtra zúčastnia stretnutia v Centre právnej pomoci. Na všetky Vaše otázky budú odpovedať až od piatka. Za pochopenie Vám ďakujeme.

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
júl
23

Dovolenka a potreba súhlasu rodiča

Spolu s príchodom letných prázdnin sa všetci tešíme na letné dovolenky. V prípadoch, kedy partneri nežijú spolu, avšak majú spolu deti často dochádza k situáciám, že jeden z rodičov chce deti zobrať na dovolenku do zahraničia (tzv. krátkodobý pobyt dieťaťa v zahraničí). Keďže pobyt dieťaťa je jednou z dôležitých vecí, mali by obaja rodičia súhlasiť […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL

Kontakt

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99 Bratislava
Slovenská Republika

TOP