Oznamy

nov
18

Pokyny na prechod cez hranice

Milí klienti, ak chcete prejsť hranice Slovenskej republiky a viete sa preukázať právoplatným súdnym rozhodnutím alebo rodičovskou dohodou o úprave práva styku s maloletým dieťaťom, môžete prekročiť hranice bez povinnosti preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo bez povinnosti podrobiť sa domácej izolácii.

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
nov
06

Nariadenie na možnosti cestovania – aktualizácia

V súvislosti s prijatím nových opatrení vlády SR na zabránenie šíreniu COVID-19, by sme Vás radi informovali, že rodičia si stále môžu uplatniť výnimku podľa § 4 ods.1 písm. r)  Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. Na základe § 4 ods.1 písm. r. tejto Vyhlášky […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
nov
02

Pokyny pre klientov

Milí klienti, V súvislosti s prijatím nových opatrení vlády SR na zabránenie šíreniu COVID-19, by sme Vás radi informovali, že rodičia si stále môžu uplatniť výnimku podľa § 4 ods.1 písm. r)  Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. Na základe § 4 ods.1 písm. r. […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
okt
23

Pokyny na vstup na Slovensko

Milí klienti, V súvislosti s prijatím nových opatrení vlády SR na zabránenie šíreniu COVID-19, by sme Vás radi informovali, že rodičia si stále môžu uplatniť výnimku z Opatrení ÚVZ SR bod. 4, na základe ktorého sa nariadenie izolácie v domácom prostredí nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
okt
08

Obmedzenie osobných návštev

Milí klienti, z dôvodu narastajúceho počtu prípadov COVID-19 Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali prednostne e-mailom, prípadne ak je to nevyhnutné poštou, a ak je to možné, obmedzili osobné návštevy Centra. Ďakujeme za pochopenie.

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
sep
30

Zmena priestorov

Od 1.10.2020 sa Centrum sťahuje z priestorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny do priestorov na Špitálskej 25-27 (oproti budove Ministerstva). Centrum bude v tomto období pracovať v obmedzenom režime, a preto Vás prosíme aby ste nás radšej ako telefonicky kontaktovali poštou alebo e-mailom. Korešpondenčná adresa Centra ostáva rovnaká. Telefónne čísla Centra + 421 2 20 46 32 08 […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
sep
18

Opatrenia ÚVZ SR na zamedzenie šírenia COVID-19

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) na zamedzenie šírenia COVID-19 Vám dávame do pozornosti, že od 18.09.2020 od 9:00hod. NIE JE Česká republika na zozname nerizikových krajín a preto vstup osôb z územia Českej republiky na územie SR bude podliehať karanténnym opatreniam. Rodičia si však stále môžu uplatniť výnimku z Opatrení ÚVZ SR bod. 4, na základe ktorého sa […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL
aug
31

Opatrenia COVID-19

Milí klienti, v súvislosti s opatreniami, ktoré SR prijíma pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na aktuálnu situáciu. Od 01.09.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) aktualizoval zoznam nerizikových krajín, z ktorých je možné cestovať na územie SR bez povinnosti absolvovať povinnú domácu izoláciu a následné preukázanie sa negatívnym výsledkom na RT-PCR testu na ochorenie […]

By CipcAdmin | Oznamy
DETAIL

Kontakt

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99 Bratislava
Slovenská Republika

TOP