Korešpondenčná adresa

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská Republika

Úradné hodiny

pondelok – štvrtok
8.00 – 16.00 hod.

        piatok
        8.00 – 15.00 hod.

 

Telefón

  • +421 2 204 58 200

Meno

E-mail

Predmet správy

Správa

Adresa

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 25 – 27 (oproti budove Ministerstva)
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská Republika

Fax:

 

E-mail