Adresa

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská Republika

Úradné hodiny

pondelok – piatok
8.00 – 16.00 hod.

Meno

E-mail

Predmet správy

Správa

Telefón

+421 2 204 632 08

+421 2 204 632 48

Fax:

+421 2 204 632 58

E-mail

info@cipc.gov.sk