Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpi do platnosti 1.5.2020

Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpi do platnosti 1.5.2020

Milí klienti,

V súvislosti s karanténnymi opatreniami SR, Centrum zaznamenalo prekážky a obmedzenia, ktoré Vám vznikli pri realizácii cezhraničného práva styku s maloletými deťmi.

Centrum Vám touto cestou s radosťou dáva do pozornosti nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpi do platnosti 1.5.2020 :

Na základe bodu 4 Opatrenia Úradu Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia povinnosť podrobiť sa povinnej karanténe pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa nevzťahuje na:

–            osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode.

Veríme, že Vám tieto informácie pomohli. V prípade, že máte doplňujúce otázky zavolajte nám priamo do nášho Centra a naši kolegovia Vám radi poskytnú ďalšie informácie.

Aj v týchto dňoch Vám prajeme, aby ste zostali zdraví a zároveň Vás uisťujeme, že Centrum v akejkoľvek nepriaznivej situácii pracuje s cieľom dosiahnuť výsledok, ktorý je v najlepšom záujme dieťaťa.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj mimo úradných hodín Centra na tel. +421 2 20 46 32 48.