Opatrenie pred šírením COVID-19

Opatrenie pred šírením COVID-19

Od dnešného dňa bol vyhlásený zákaz návštev v budovách MPSVaR SR, v ktorých sa Centrum nachádza. Z toho dôvodu prosíme všetkých klientov aby svoje podania riešili telefonicky, alebo písomne a neprichádzali osobne.